Voda je limitujúcim faktorom pre existenciu života na zemi, nielen je potrebná pre život, ona sama je život. Štylizovaná forma ráčika v našom logu vznikla v spontánnej detskej fantázii za spolupráce dospelého sna a zámeru venovať sa dlhodobo, s celoživotným poslaním vode a jej rôznym podobám. Rešpektujeme jej kolobeh a jej zložitú cestu na zemi a tiež rešpektujeme život na zemi, ktorý jej neraz vytvára nie najvhodnejšie podmienky. Vodohospodársky inžinieri patria už dávno medzi environmentálne zmýšľajúcu inteligenciu a od nepamäti sa snažia o čo najvhodnejší kompromis pri svojich riešeniach, lebo je to podmienka každého dobrého vodohospodárskeho projektu. Keby sme nepriviedli kvalitnú pitnú vodu do domácností, nemuseli by sme sa zaoberať odpadovými vodami, ale našťastie to vieme veľmi dobre vyriešiť a to tiež prispieva ku kvalite života súčasnej doby.

Ako vidieť náš ráčik má svoje dlhodobé poslanie, pretože sa stará o to, že čistá voda bude ešte čistejšou a špinavá sa čistejšou stane. Teší nás Váš záujem o našu prácu, je to poslanie na ktoré sme hrdí a aj preto vychovávame pre Vás novú generáciu vodohospodárskych inžinierov, ktorí sa budú starať o našu značku BURSA v budúcnosti a budú rozvíjať naše dlhoročné skúsenosti novými poznatkami a svojou odvahou. Uctievame Európsku vodnú chartu a aj v súlade s ňou sa od založenia firmy riadime sloganom BURSA … a voda je život.

Ing. Ondrej Bursa
Ing. Matúš Bursa